ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
สมัยรัชกาลที่ ๕ (๑)


นายฮะอี้ หรือ "อี้" เกิดเมื่อปีวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔ ร.ศ.๙๑ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๑๕ ที่บ้านท่าตลาด มณฑลนครไชยศรี ในวัยเด็กเข้าเรียนหนังสือไทยที่วัดสรรเพชญ หลังจากนั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ จบแล้วอุปสมบทที่วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑ พรรษา หลังจากนั้นเข้ารับราชการ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หลวงบรรหารนิกรกิจ" (อี้) ก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น "นายอำเภอตลาดใหม่" ปี พ.ศ.๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชการที่ ๕ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้นเป็นกลักดำเนินการปกครองท้องที่เป็นฉบับแรกในปี พ.ศ.๒๔๔๐ และได้ใช้พระราชทานบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนการปกครองท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ที่อำเภอตลาดใหม่มีหลวงบรรหารนิกรกิจ (อี้) เป็นนายอำเภอ ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จตรวจราชการหัวเมืองมณฑลกรุงเก่ามณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๑ พระองค์ได้ทรงตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอตลาดใหม่ และทรงบันทึกถึงเรื่องราวที่พบไว้ดังนี้

"วันที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๒โมงเช้า พร้อมกันนมัสการลาพระปฐมเจดีย์ ลงเรือกลับออกจากคลองเจดีย์บูชาล่องลำน้ำนครไชยศรีมาแวะดูที่ว่าการอำเภอดูงดงามพอแก่การ การในอำเภอก็เรียบร้อยโจรผู้ร้าย แม้การลวงลักเล็กน้อยก็น้อยกว่าอำเภออื่นๆ ถ้อยความก็เปรียบเทียบว่าแล้วไปได้มากกว่าต้องส่ง จัดว่าเป็นดีกว่าอำเภออื่นในเมืองนครไชยศรี ยังเสียแต่เขียนแบบพิมพ์พลาดอยู่บ้าง ตรวจที่ว่าการอำเภอแล้ว เดินไปดูตลาดซึ่งหลวงบำรุงจีนประชาสร้างขึ้นในที่นี้เก็บค่าเช่าได้ปีละกว่า ๔๐ ชั่ง แล้วไปดูโรงหีบและบ้านของหลวงบำรุงแล้วจึงลงเรือล่องน้ำต่อมา..."

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าในเอกสารสืบสายสกุลกรรณสูตได้กล่าวไว้ว่าปี พ.ศ.๒๔๓๙ หลวงบรรหารนิกร (อี้) เป็นนายอำเภอตลาดใหม่ แต่ปี พ.ศ.๒๔๔๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงนุภาพได้มาตรวจที่ว่าการอำเภอตลาดใหม่ มีหลวงบำรุงจีนประชาเป็นนายอำเภอ ด้วยเหตุนี้จึงสันนิฐานว่า หลวงบรรหารนิกรกิจ (อี้) ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ดังนั้นตำแหน่งนายอำเภอตลาดใหม่จึงว่างลง เป็นไปได้หรือไม่ว่า ขุนบำรุงจีนประชา (โป๊) ซึ่งเป็นบิดาของท่านจึงได้ทำ หน้าที่แทนในช่วงที่ว่างอยู่และได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นหลวงบำรุงจีนประชาหรืออาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้เพราะไม่ปรากฏชื่อเดิมต่อท้าย อย่างไรก็ตามนายอำเภอตลาดใหม่ลำดับที่ ๒ คือ หลวงบำรุงจีนประชา ตามบันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หนังสือ สืบสายสกุลกรรณสูต ได้กล่าวถึงประวัติและเรื่องราวของหลวงบรรหารนิกรกิจ (อี้) ต่อไปอีกว่า

"ด้วยความรู้ความสามารถของหลวงบรรหารนิกรกิจ (อี้) ในการบริหารราชการเพียง ๓ ปี ก็ได้เลื่อนยศเป็นพระทวีปประชาชน(อันเป็นราชทินนามเดิมของพระบิดา) เมื่อ ร.ศ.๑๑๗ ได้รับหมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปกครองดูแลพื้นที่และประชากรในอาณาเขตบริเวณกว้างขวางยิ่งขึ้น ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึงประมาณ ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) ต่อมาท่าได้ค้นพบเจดีย์ยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นสถานที่ ซึ่งพระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า เป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนช้างชนะพระมหาอุปราช ภายหลังจากการพิสูจน์ชี้ชัดแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสทอดพระเนตรและทรงทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ เจดีย์ยุทธหัตถีด้วยพระองค์เอง และทรงพระโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ พระทวีประชาชน (อี้) ขึ้นเป็นอำมาตย์เอก พระยาสุนทรสงคราม (อี้) อันเป็นราชทินนามประจำเมือง พร้อมทั้งพระราชทานนามสกุลว่า "กรรณสูต" ตามนามเดิมของบรรพบุรุษ คือ "จีนหู" ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ พระยาสุนทรสงคราม (อี้) จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เลื่อนชั้นเป็น พระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม (อี้) ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครไชยศรี"

นอกจากนั้นในการทรงตรวจเยี่ยมเมืองนครไชยศรีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๑ ยังได้บันทึกต่อไปอีกว่า

"....การที่ได้ตรวจเมืองนครไชยศรีครั้งนี้เห็นว่า ในส่วนโจรผู้ร้าย การปราบปรามกรมการ และการจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยเป็นอย่างดีได้จริงสมดังคำเล่าลือเข้าไปถึงกรุงเทพฯ ได้ตั้งใจไต่ถามอำเภอกำนันและราษฎรบรรดาที่ได้พบปะทุกๆ แห่งมีเสียงเป็นอย่างเดียวกันว่าเมืองนครไชยศรีใน ๓ ปี มานี้ การโจรผู้ร้ายเรียบร้อยขึ้นทุกที ราษฎรได้ทำมาหากันได้เป็นสุข กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความเป็นเดือดร้อนอย่างใด การที่เลิกด่านภาษีเป็นที่พอใจของราษฎร พากันยินดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมาก..."
"...คนในเมืองนครไชยศรีไม่ว่าพระคฤหัส จีนไทย ฟังเสียงดูพากันนิยมต่อพระยาสุนทรบุรีทั่วหน้า ไม่มีใครกล่าวโทษหรือติเตียนแต่อย่างใด"


เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 14:30 1938 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม