ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุทรอุทิศ) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสรมพราน จังหวัดนครปฐม
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงโกสุม ศิริเขตต์ เป็นนายอำเภอ นายเอ๊ กุลพงษ์ เป็นศึกษาธิการ พระอธิการใช้ เป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เมื่อเปิดเรียนได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดไร่ขิง ซึ่งพระยาสุนทรบุรีฯ สร้างถวายวัดเป็นที่เรียน มีนักเรียน ๔๘ คน มีครู ๒ คน นายเทียน พันธ์ฮี้ค้า เป็นครูใหญ่ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นครูน้อย
พ.ศ.๒๔๘๖ ทางราชการได้ขยายชั้นเรียน เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นครูใหญ่คนต่อมา
พ.ศ.๒๔๘๐ ทางราชการได้ลดชั้นเรียน เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ การศึกษาได้เจริญขั้นตามลำดับศาลาการเปรียญที่ใช้เรียนไม่เพียงพอกับความจำเป็น พระอธิการเฉย เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และประชาชนจึงได้ช่วยกันหาเงิน จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๐๒ และได้เปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอน ตั้งแต่พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้อุปการะโรงเรียนเห็นความจำเป็น จึงได้สร้างอาคาร เรียนหลังใหม่ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้แบบทรงไทย
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชปัญญาภรณ์ ได้อนุมัติเงินของวัดสร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วักแห่งนี้ และทรงได้ปิดป้ายอาคารเรียน พระราชทานนามให้ว่า "อาคารเรียนเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ" เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๖ ราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ให้ ๑ หลัง ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ สร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์สมโภช ให้ ๑ หลัง โดยพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ปัญญา อิทรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้อนุมัติเงินของวัดสมทบครึ่งหนึ่งอีกเช่นกัน
ปัจจุบันในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ตามห้องเรียนครบทุกห้อง เช่น โทรทัศน์ ดีวีดี วิทยุเทป เป็นต้น มีนักเรียน ๒,๑๙๑ คน มีครู ๘๗ คน ภารโรง ๓ คน นายศิระ กำเนิด เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
นอกจากนี้ชาวจีนส่วนใหญ่ที่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยตามริมแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่อำเภอสามพรานนับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา สิ่งที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวจีนได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือบรรพบุรุษที่สำคัญของพวกตน ดังนี้ "ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆ แหล่งกำเนิดเทพเจ้าของชาวจีนนั้น นอกจากความไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว ศาสนาเต๋า ศาสนาพุทธมหายาน และ คำสอนของขงจื้อ ก็เป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดเทพเจ้าต่างๆ อย่างมากมายเหลือคณานับ" ด้วยเหตุนี้คนจีนจึงได้สร้างศาลเจ้าหรือกุศลสถานขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านศาสนาและความเชื่อของพวกตน ศาลเจ้าหรือศาลในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอสามพรานมีอยู่หลายแห่ง แต่ที่ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมี ๘ แห่งมีดังนี้
ศาลเจ้าปุนเท่ากง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
ศาลเจ้าอาเนี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน
ศาลเจ้าเจกกงอู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน
ศาลเจ้าเจตึ้ง (จุยง่วนตึ้ง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลยายชา อำเภอ สามพราน
ศาลเจ้าปุนเท่าม้า ตั้งอยู่ที่ ๒ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
ศาลเจ้าปุ้นเท่าตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
ศาสเจ้าปุนเท่ากง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
ส่วนชาวจีนที่เคร่งครัดบางกลุ่มก้จะนิยมกินเจกันเป้นประเพณีสร้างบุญในทุกๆ ปี จึงทำให้เกิดโรงเจขึ้นหลายโรง เช่น โรงเจที่ตลาดใหม่ เป็นต้น.

เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 15:26 2437 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม