ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งชุมชนอำเภอสามพราน
วัดเป็นชุมชนที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านมาทกตั้งแต่อดีตเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงที่ชาวบ้านต้องไปทำกิจกรรมทางด้านประเพณี และวัฒนธรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการบวช การบำเพ็ญกุศลศพ การประกอบพิธีลอยกระทง การตักบาตรทำบุญในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมชาวบ้านก่อนที่จะมีการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน บทบาทของวัดนอกจากเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว วัดยังเป็นศูนย์รวมของการให้การศึกษาแก่ชุมชนอีกด้วย ปัจจุบันมีวัดหลายแห่งเปิดเป็นตลาดนัดชุมชน มีชาวสวนนำพืชผักผลไม้ท้องถิ่นมาจำหน่าย มีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและเครื่องใช้มาจำหน่าย ทำให้เกิดการวนเวียนทางเศรษฐกิจระดับชาวบ้านได้ดีนับได้ว่าเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งผู้ซื้อผู้ขาย คือชาวสวนได้ขายของสวน ผู้ซื้อได้ของสดจากราคาต้นทุน เช่น ตลาดนัดดอนหวาย และตวาดนัดวัดไร่ขิง ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนดังกล่าวนี้กระจายรายได้สู่คนในชุมชน ซึ่งต่างกับศูนย์การค้าที่มีชื่อดัง ๆ ตรงที่กำไรเป็นของเจ้าของศูนย์การค้าแต่เพียงผู้เดียวกำไรไม่กระจายสู่คนในชุมชนเลย จึงมองได้ว่าผู้ซื้อเป็นฝ่ายเสียเปรียบและตกเป็นอยู่ทางการโฆษณาและการจัดการของเขาให้เพลิดเพลิน หลงใหล จนเป็นเหตุให้ใช้จ่ายเงินจนลืมตัว
การที่วัดปล่อยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกินการอยู่ของคนมากไปจนลืมบทบาทของวัดอันแม้จริงไปเสียนั้น อาจเป็นต้นเหตุให้สังคมไทยประกอบด้วยคนที่ไม่มีคุณภาพมากขึ้นได้ เพราะกิจกรรมในวัดส่งเสริมเพิ่มกิเลสมากกว่าการฝึกฝนให้เกิดคุณธรรมประจำใจ น่าเสียดายที่วัดตามไม่ทันกระสังคมในปัจจุบัน วัดยังใช้กิจกรรมเดิม ๆ แบบโบราณอยู่อย่างเดิมไม่สามารถสร้างความสนใจให้ทัดเทียมศูนย์การค้าสมัยใหม่ได้ พระภิกษุในพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วต้องมีหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมให้คนนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในเกิดสันติสุขกับตนเองและสังคมให้ได้แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ที่เกิดมาในสังคมยุคใหม่หนีห่างจากวัดไปหาความสุขที่อื่น ซึ่งนักธุรกิจสร้างขึ้นเป็นกับดักรอให้คนไปจับจ่ายใช้สอย เพลิดเพลินเจริญใจด้วยเงินจำนวนมาก คนเหล่านั้นไม่รู้อะไรคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน การหันเข้าหาวัดก็มักจะพบแต่การชักชวนให้บริจาคทรัพย์สร้างถาวรวัตถุศาสนสถานเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้พระจะบอกถึงศีล ๕ ข้อให้รับไปปฏิบัติเป็นภาษาบาลีซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่สามรถทำให้เขาเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามอย่างไร ทำอะไร เพราะแปลภาษบาลีไม่ออก ไม่เพียงแต่ศีล ๕ ข้อเท่านั้นที่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจ ยังมีการสวดมนต์ สวดศพ ซึ่งล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น ถึงแม้ได้ฟังตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ไม่สามารถเข้าใจที่พระสวดได้ เปรียบได้เหมือนกับฝรั่งพูดภาษาอังกฤษให้คนไทยที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างดีมาก่อนฟังคนไทยเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้น ดูจะเป็นการสูญเปล่าและเป็นช่องว่างระหว่างวัดกับชาวบ้านอย่างยิ่งขึ้น ตราบใดที่วัดยังไม่พัฒนาและใช้เทคโนโลยีตามโลกให้ทันแล้ว ก็คงหวังไม่ได้ที่จะให้สังคมไทยปัจจุบันสงบสุขได้เลย และในที่สุดวัดก็จะเป็นเพียงอนุสาวรีย์ของพุทธศาสนาเท่านั้น
คนในชุมชนแต่ละวัดมีความรู้ความสามารถ เหลือองค์การบริหารส่วนตำบลนอกจากจะดูแลทุกข์สุขของชุมชนแล้วควรจะต้องคิดพัฒนาสิ่งดี ๆ ของส่วนรวมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าด้วย การพัฒนาแต่วัตถุนั้นไม่ยั่งยืนเท่ากับพัฒนาจิตใจของคน ถ้าชุมชนของตนเต็มไปด้วยผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความเสื่อมย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าทุกฝ่ายประสานงานกับวัดหาวิธีสร้างสื่อทุก ๆ อย่างเพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถ่องแท้แล้วชุมชนก็จะประสบกับความสุขอย่างแน่นอน
สิ่งที่ควรทำ เช่น ให้มีวิทยากรอธิบายสรุปหลังจากพระได้สวดมนต์ทุกประเภทไม่ว่าสวดพระอภิธรรม หรือสวดปริตร ทุกขั้นตอนที่พระใช้ภาษาบาลีให้มีการแปลหรือถอดความให้ชาวพุทธได้เข้าใจ สร้างภาพยนตร์หรือแผนวีซีดี สอนข้อธรรมะ เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นเหตุการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของการรักษาศีลและละเมิดศีลนั้นเป็นเช่นไร สร้างละครชาดกในพระพุทธศาสนามาฉายในโทรทัศน์ซึ่งตั้งไว้ให้คนดูรอบวัด โดยเฉพาะเวลาที่พระฉันภัตตาหารบนศาลา ซึ่งชาวบ้านนั่งรอให้พระฉันเสร็จ ในช่วงเวลา ๓๐ นาทีหรือพิมพ์ข้อความ บทความ รูปภาพเป็นแผ่นพับแจกคนที่มาทำบุญให้ติดไม้ติดมือกลับไปอ่านที่บ้านหรือจัดทำวีซีดีจำหน่ายก็ย่อมทำได้ เพราะวัดในอำเภอสามพรานนั้นมีทุนทรัพย์เหลือเฝืออยู่แล้วเพียงแต่ชาวพุทธร่วมใจกันจัดการเท่านั้น ชุมชุมของเราก็จะมีสันติสุขเกิดขึ้นอย่ารอวิธีโบราณต้องจัดการด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ถึงจะเดินใจสังคมในปัจจุบัน มิเช่นนั้นคนยุคใหม่จะหนีจากวัดไปศูนย์การค้าหมด

เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 14:53 1286 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม