ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
นายอำเภอสามพราน

อำเภอตลาดใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ.๑๑๔) นายอำเภอตลาดใหม่ เท่าที่สืบค้นได้มีดังนี้
๑.หลวงบรรหารนิกรกิจ (อี้ กรรณสูต) ดำรงตำแหนงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๔)
๒.หลวงบำรุงจีนประชา ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. ๒๔๔๑ (ร.ศ.๑๑๕)
ต่อมา วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ "อำเภอตลาดใหม่" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอสามพราน" ตามตำบลที่ตั้ง (ตำบลสามพราน) ตามที่ประกาศในราชกรณียกิจจานุเบกษา

อำเภอสามพราน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมี ดังนี้
1.ขุนนารถประชารักษ์ (เล็ก กรรณสูต) ดำรง2.ตำแหน่ง3.ตั้ง4.แต่ปี พ.ศ ๒๔๖๐ -พ.ศ.๒๔๖๐
5.หลวง6.สัจจพันธ์คีรี ดำรง7.ตำแหน่ง8.ตั้ง9.แต่ปี พ.ศ. ๒๒๔๖๐ - พ..ศ. ๒๓๔๖๑
10.หลวง11.โกสุมสิริเขตต์ ดำรง12.ตำแหน่ง13.ตั้ง14.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ -๒๔๖๖
15.หลวง16.ธรรมราชบริหาร ดำรง17.ตำแหน่ง18.ตั้ง19.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖-พ.ศ. ๒๔๗๑
20.พระอนุรัตน์นฤผดุง21. ดำรง22.ตำแหน่ง23.ตั้ง24.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑-พ.ศ. ๒๔๗๔
25.หลวง26.ประสานประศาสน์ ดำรง27.ตำแหน่ง28.ตั้ง29.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๔-พ.ศ. ๒๔๗๖
30.ขุนนครรัฐเขตต์ ดำรง31.ตำแหน่ง32.ตั้ง33.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖-พ.ศ. ๒๔๘๒
34.หลวง35.ประสานสิริราษฎร์ ดำรง36.ตำแหน่ง37.ตั้ง38.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒-พ.ศ. ๒๔๘๔
39.ขุนสมรรถชัยศรี ดำรง40.ตำแหน่ง41.ตั้ง42.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔-พ.ศ. ๒๔๘๕
43.ขุนรักษ์ประสาสน์ ดำรง44.ตำแหน่ง45.ตั้ง46.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-พ.ศ. ๒๔๘๖
47.ขุนกมลธุระราษฎร์ ดำรง48.ตำแหน่ง49.ตั้ง50.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖-พ.ศ. ๒๔๙๐
51.นายพล วง52.ศาโรจน์ ดำรง53.ตำแหน่ง54.ตั้ง55.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐-พ.ศ. ๒๔๙๐
56.นายกำจัด ผาติสุวัณณ์ ดำรง57.ตำแหน่ง58.ตั้ง59.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐-พ.ศ. ๒๔๙๑
60. นายกฤษฎา บัวสรวง61. ดำรง62.ตำแหน่ง63.ตั้ง64.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑-พ.ศ. ๒๔๙๒
65.นายพร มุตตามร ดำรง66.ตำแหน่ง67.ตั้ง68.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒-พ.ศ. ๒๔๙๔
69.นายเอิบ กลิ่นอุบล ดำรง70.ตำแหน่ง71.ตั้ง72.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-พ.ศ. ๒๔๙๘
73.นายสุรวุฒิ บุญ74.ญ75.านุสาสน์ ดำรง76.ตำแหน่ง77.ตั้ง78.แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙-พ.ศ. ๒๕๐๐
79.นายประพัทธ์ ศิริประภัสสร์ ดำรง80.ตำแหน่ง81.ตั้ง82.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-พ.ศ. ๒๕๐๕
83.นายประเทือง84. สินธิพง85.ษ์ ดำรง86.ตำแหน่ง87.ตั้ง88.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-พ.ศ. ๒๕๐๘
89.นายเจริญ90. ธำรง91.เกียรติ ดำรง92.ตำแหน่ง93.ตั้ง94.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘-พ.ศ. ๒๕๑๑
95.นายเสนาะ เอี่ยมโอภาส ดำรง96.ตำแหน่ง97.ตั้ง98.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑-พ.ศ. ๒๕๑๔
99.นายปรีชา จีระพันธุ ดำรง100.ตำแหน่ง101.ตั้ง102.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-พ.ศ. ๒๔๑๖
103.นายเฉลี่ย พุทธสถิตย์ ดำรง104.ตำแหน่ง105.ตั้ง106.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖-พ.ศ. ๒๕๑๙
107.ร.ต.สมาน ธีรนิติ ดำรง108.ตำแหน่ง109.ตั้ง110.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙-พ.ศ. ๒๕๒๑
111.นายจิรพล วีระไวทยะ ดำรง112.ตำแหน่ง113.ตั้ง114.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑-พ.ศ. ๒๕๒๒
115.นายนิสิต พูลเกษม ดำรง116.ตำแหน่ง117.ตั้ง118.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒-พ.ศ. ๒๕๒๕
119.ร.ต.ประวัติ อธิปัญ120.ญ121.า ดำรง122.ตำแหน่ง123.ตั้ง124.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-พ.ศ. ๒๕๒๗
125.ร.ต.ประกวด หิริกุล ร.น. ดำรง126.ตำแหน่ง127.ตั้ง128.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗-พ.ศ. ๒๕๒๘
129. นายสุพจน์ โพธิ์ทอง130.คำ ดำรง131.ตำแหน่ง132.ตั้ง133.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๓๐
134. นานนาวิน ขันธหิรัญ135. ดำรง136.ตำแหน่ง137.ตั้ง138.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-พ.ศ. ๒๕๓๒
139.นายวิลาศ สัตยายุทย์ ดำรง140.ตำแหน่ง141.ตั้ง142.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒-พ.ศ. ๒๕๓๕
143.นายอดิสร ปวราง144.กูร ดำรง145.ตำแหน่ง146.ตั้ง147.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-พ.ศ. ๒๕๓๙
148.นายอุทาร ชวเมธี ดำรง149.ตำแหน่ง150.ตั้ง151.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-พ.ศ. ๒๕๔๑
152.นายตรี อัครเดชา ดำรง153.ตำแหน่ง154.ตั้ง155.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-พ.ศ. ๒๕๔๔
156.นายปรัชญ157.า จินต์จันทรวง158.ศ์ ดำรง159.ตำแหน่ง160.ตั้ง161.แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔- ปัจจุบัน

เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 14:45 1436 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม