ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
ตำนานสามพราน

"ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตต์ ตำบลในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖,๒๘ และพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๒๐ ข้าหลวงประจำจังหวัดนครปฐมได้สั่งให้เปลี่ยนเขตต์ตำบลในอำเภอสามพราน ดังต่อไปนี้ คือ โอนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒ ตำบาลบ้านใหม่ ไปขึ้นตำบลอ้อมใหญ่
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศมาเพื่อทราบ
กระทรวงมหาดไทย
ประกาศมา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑
พ.ต.อ. อดุลเดชจรัส
รัฐมนตรีช่วยว่าราชการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการแทน"

ความหมายของชื่ออำเภอ
จังหวัดนครปฐมในอดีต มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนริด โดยเฑาะสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้างป่า มีอยู่มากในแถบนี้ กล่าวกันว่ามีมากจนทำให้เป็นแหล่งจับช้าง เพราะได้ปรากฎชื่อหมู่บ้าน "บ้านเพนียด" ที่อำเภอนครชัยศรี สำหรับในเขตอำเภอสามพรานเรื่องของช้างป่านั้นก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันเพราะมีชื่อตำบล วัด คลอง และบึงที่เกี่ยวข้องกับช้างอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ตำบลบางช้าง วัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างใต้ คลองบางช้าง และบ้านหัวอ่าว เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวของข้าในอดีตได้มีการเล่าเรื่องราวของช้างในอดีตได้มีการเล่าสืบต่อกันมานานแบบปากต่อปาก "มุชปาฐะ" และกลายเป็นตำนาน ดังนี้

"....แต่เดิมนั้น ที่ตั้งอำเภอนี้เป็นป่าดงพงพี มีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านบริเวณนี้ เป็นที่อยู่อาศัยองสัตว์ป่านานชนิดและมีช้างชุกชุมเป็นโขลงใหญ่ ทั้งสัตว์ป่าและโขลงช้างได้ออกหากินบริเวณโรงเรียนบ้านหัวอ่าวในปัจจุบันนี้ทำให้บริเวณนั้นดินพังเป็นอ่าวเข้าไป จึงเรียกกันว่า บ้านหัวอ่าว ส่วนเส้นทางที่โขลงช้างเดินมาหากินเป็นประจำนั้น ช้างได้เหยียบย่ำจนกระทั่งดินพังกลายเป็นทางน้ำและคลองเรียกว่า คลองบางช้าง และ บริเวณนี้ต่อมาเรียกกันว่า ตำบลบางช้าง เพราะมีช้างมาก
สำหรับโขลงช้าง ที่เที่ยวหากันอยู่ในบริเวณเขตบางช้างนั้น หัวหน้าโขลงเป็นช้างที่กำลังตกมัน เกและดุร้ายอย่างเสือ คนในละแวกนั้นเรียกว่า ช้างหัวเสือ หัวหน้าโขลงช้างเชือกนี้ได้ออกอาละวาด ทำลายสิ่งของและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั่วไป ชาวบ้านไม่สามารถปราบได้ ต่อมามีนายพราน ๓ คนซึ่งมีวิชาและมีฝีมือในการตามล่าคล้องช้างในครั้งนั้นนายพราน ๓ คน ได้มาถึงวัดปากลัด (ปัจจุบันเรียกว่า วัดท่าข้าม) และข้ามคลองลัดท่าคา (เพราะบริเวณนั้นมีหญ้าคามาก) ไปบริเวณที่ช้างเชื่อกนั้นอยู่และสามารถปราบช้างหัวเสือได้ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่นายพรานทั้ง ๓ คน ปราบได้ว่า สามพราน (ปัจจุบันเรียกว่า ตำบลสามพราน)
ช้างหัวเสือมีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่านายพราน ๓ คน จับหัวหน้าโขลงช้างที่เกเรและดุร้ายอย่างเสือนั้นได้แล้วก็นำไปถวายพระยาพาน ซึ่งเป็นโอสรบุญธรรมของพระยาราชบุรี ที่เมืองราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอยู่กับเมืองศรีวิชัย (ปัจจุบันเรียกว่าเมืองนครปฐม) เพื่อนำไปทำยุทธหัตถีกับพระยากง ในการทำยุทธหัตถีครั้งนี้ พระยาพานทำพีธีตัดไม้ข่มนาม ด้วยการใช้สานตอกไม้ไผ่เป็นรูปหัวเสือ นำไปครอบบนหัวช้าง เพื่อให้ช้างของพระยากงเกรงกลัวตามวิสัยของช้างซึ้งกลัวเสือ ช้างเชือกนี้ จึงถูกเรียกว่าช้างหัวเสือแต่นั้นมา"
นอกจากนี้ เรื่องราวของช้างและสัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณนี้มีอยู่มาก ซึ่งเล่ากันสืบต่อกันมา
"................ที่ตำบลบางช้าง" อำเภอสามพรานปัจจุบันนี้ มีวัดที่ชื่อบางช้าง อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนสองวัดด้วยกัน คือ วัดบางช้างเหนือ (เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดใหม่) กับวัดบางช้างใต้ ซึ่งชาวบ้านสมัยปู่ย่าตายายเรียกกันว่า "วัดบางช้างหัวเสือ"ที่ต่อท้ายนี้มีตำนานว่า เมื่อสมัยก่อนเป็นถิ่นทำมาหากินของช้างป่าในฤดูแล้งช้างเป็นโขลงลงมากินน้ำ จนทางเดินของช้างกลายเป็นลำคลองขึ้น ในฤดูน้ำหลาก มีชื่อคลองและบึงชื่อว่า "คลองบางช้าง" กับ "บึงบางช้าง" อยู่จนทุกวันนี้ มีช้างที่แปลกประหลาดอยู่เชือกหนึ่งคือมีหัวคล้ายเสือ (เข้าใจว่าคงพิการ มีงวงสั้น และหัวกะโหลกผิดปกติ ) เยาวชนรุ่นใหม่อาจจะสงสัยว่าเคยมีช้างอยู่แถวนี้หรือไม่ ข้อสนับสนุนก็คือ ชื่ออำเภอสามพรานก็ดี ชื่อตำบลก็ดี ให้เรารู้ว่าแถวนี้มีนายพรานซึ่งอาชีพเป็นนักล่าสัตว์ ย่อมต้องมีป่าอยู่แถวนี้ แต่ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยไว้เลย นอกจากชื่อเท่านั้น เมื่อราวต้นสมัยรัชกาลที่๕ผู้สูงอายุได้เล่าให้ฟังว่ามีหมูป่าและเนื้อสมันหนีน้ำหลากมาให้จับได้อยู่เสมอ ส่วนช้างนั้นไม่มีแล้ว เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ ยังมีเสือปลา (แมวป่าชนิดหนึ่งตัวใหญ่กว่าแมวบ้าน) อาศัยอยู่ที่ป่าหลังวัด
ปัจจุบันอำเภอสามพรานนี้ ยังคงมีช้างและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอยู่อย่างเช่นในอดีต แต่เป็นเพียงเปลี่ยนจากสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในป่ากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ เพื่อการศึกษาหาความรู้และการท่องเที่ยวเท่านั้น สำหรับในเขตพื้นที่สามพรานก็มีสถานที่ดังกล่าวปรากฏอยู่หลายแห่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนร่วมในการรักษาเอกลักษณ์อันเป็นประวัติและที่มาของชื่ออำเภอไว้ได้เป็นอย่างดี


เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 14:44 7797 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม