โรงเรียนนายร้อยฯสามพรานเปิดรับสมัคร
เชียนโดย admin เมื่อ 16 March 2007 23:42
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.3 สอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของตำรวจ จำนวน 180 นาย โดยเปิดรับสมัครที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง ซึ่งจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มี.ค.
ข่าวเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ ได้เสนอแนวคิดที่จะให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครนักเรียน

นายร้อยตำรวจโดยตรง โดยไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารก่อนแล้วแยกออกมาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ แนวความคิด

ในปี 2550 นี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจในรูปแบบเดิมไปก่อน

พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผบช.ร.ร.นรต. ได้ออกประกาศระเบียบการ วิธีการรับสมัคร และกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไปแล้ว

ผู้สมัครต้องเป็นชายโสด จบ ม.3 อายุระหว่าง 14-17 ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นตำรวจ ในวันสมัคร ไม่จำเป็นต้องนำพ่อแม่ผู้ปกครองไปด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ต้องเดินทางมาไกล ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ได้มีการย้ำให้เตรียมการนำเอกสารทุกอย่างไปให้พร้อม จะได้ไม่เกิดปัญหา

ส่วนการสอบข้อเขียน จะมีขึ้นในวันที่ 3 เม.ย. ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก และบางนา โดยมี 5 วิชา ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

สอบข้อเขียนแล้ว จะเป็นการตรวจร่างกาย สอบพลศึกษา ทดสอบ บุคลิกภาพ วัดขนาดร่างกาย

และสัมภาษณ์เพื่อตรวจดูความพร้อมของทุกคน เป็นการทดสอบทั้งสภาพร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตของการเป็น สุภาพบุรุษสามพราน ต่อไป

พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผบช.ร.ร.นรต. ฝากย้ำถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน ในการสอบนี้ ทาง ร.ร.นรต. ได้ดำเนินการตาม ระบบคุณธรรม ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบของ คณะกรรมการ ด้วยความ โปร่งใส ทุกขั้นตอน

อย่าหลงเชื่อยอมเสียทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้

ผู้สมัครสอบทุกคนต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเท่านั้น!!!

จึงก้าวเข้าสู่รั้วสามพรานด้วยความภาคภูมิใจ.