เชิญฟังเพลงน้าโย่ง
เชียนโดย admin เมื่อ 07 January 2007 23:16
เพลงคำร้อง ทำนองดนตรี
ดูมันทำพวง แก้วประเสริฐมงคลพัฒน์ ทองเรือง
ลุงธรรม ศักดิ์ ปากน้ำมงคลพัฒน์ ทองเรือง
เบาหวานศักดิ์ ปากน้ำมงคลพัฒน์ ทองเรือง
งมงายศักดิ์ ปากน้ำมงคลพัฒน์ ทองเรือง
เพลงดีทั้งสี่เพลงนี้กดฟังได้ที่ชื่อเพลงเลยครับ