ยายชาและตาเพชร
เชียนโดย admin เมื่อ 01 January 2007 15:59
ในราวปี พุทธศักราช 2310 ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่ 2 ได้มีเหล่าเสนาอำมาตย์อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่เชิงสะพานโพธิ์แก้ว จนกระทั่งมีทารกน้อยเพศชายได้ถือกำเนิดเกิดมา 1 คน ตั้งชื่อว่า "เพชญ" ครั้นเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้รักใคร่แต่งงานกับสาวชาวบ้านชื่อ "ชา" ครองชีวิตคู่กันมาจนแก่จนเฒ่า

ตาเพชร กับยายชา เป็นผู้มีใจเปี่ยมด้วยบุญกุศลมีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นมา 2 วัด ณบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของบ้านตาเพชรกับยายชานั่นเอง โดยให้วัดทางทิศเหนือชื่อ "วัดตาเพชร" และวัดทางทิศใต้ชื่อ "วัดยายชา" กาลเวลาผ่านไปได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดสรรเพชญและวัดเดชานุสรณ์ในกาลต่อมา
และเมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง เป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล จึงตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนี้ว่า "ตำบลยายชา" ตามชื่อของยายชา มาตราบเท่าทุกวันนี้