สถานที่ท่องเที่ยว
เชียนโดย admin เมื่อ 31 December 2006 15:40
๑.สวนสามพราน ที่ตั้ง ๕๓/๑ หมู่ ๔ ตำบลท่าตลาด ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากฟาร์มจระเข้ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสวนสวยงามร่มรื่น มีการแสดงด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย บ้ารทรงไทย สาธิตงานหัตถกรรม การทอผ้า การแสดงของช้าง อีกทั้งมีสนามกอล์ฟ และร้านอาหารไว้บริการรวมทั้งที่พักโรงแรม
๒. ตลาดน้ำดอนหวาย ตั้งติดอยู่กับวัดดอนหวายตำบลบางกระทึก เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังมีเรือนแถวไม้ริมน้ำแม่น้ำท่าจีน มีแพและเรือนำเที่ยวชมความงานทิวทัศน์ธรรมชาติ ริมฟั่งแม่น้ำท่าจีนมัพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนและชุมชนใกล้เคียงนำผลผลิตต่างๆ มาจำหน่าย อาหารเลื่อง ได้แก่ เป็ดพะโล้ ห่อหมกปลาช่อน ขนมตาล ปลาต้มอ้อย ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ
๓.ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีการแสดงโชว์จับจระเข้ การแสดงของช้าง มีสวนสัตว์และสวนกล้วยไม้ มีสวนพักพ่อนหย่อนใจ
๔.วัดริมฝั่งแม่น้ำ ในเขตอำเภอสามพรานมีวัดถึง ๑๓ แห่ง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ได้แก่
๔.๑ วัดไร่ขิง ตั้งอยู่ตำบลไร่ขิง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๒ กิโลเมตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเคารพนับถือมาก โดยจะมีการจัดงานนมัสการปิดทองพระหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น ระหว่างวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ (ประมาณเดือนเมษายน) ของทุกปี
๔.๒ วัดหอมเกร็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลหอมเกร็ด ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ เจดีย์โบราณซึ่งมีการบูรณะใหม่แล้วฝ
๔.๓ วัดทรงคนอง ตั้งอยู่ที่ตำบลทรงคนอง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน ห่างจากวัดหอมเกร็ดประมาณ ๑ กิโลเมตร สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ เก๋งจีน ซากโบราณสถานรูปเรือสำเภา ศาลาการเปรียญหลังเก่ากลุ่มพระพุทธรูปหินทรายสีแดงและจิตรกรรมแบบไทย
๔.๔ วัดดอนหวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหวาย ฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนถัดลงไปจากวัดทรงคนอง ที่ข้างวัดมีตลาดริมน้ำขนาดใหญ่
๔.๕ วัดท่าพูด ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน ถัดลงไปจากวัดดอนหวาย สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ วิหาร กลุ่มโบราณสถาน "พระจุฬามณีเจดีย์" หอพระไตรปิฎก หอเรียนพระปริยัติธรรมเก่า ศาลาพักร้อนที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕
๔.๖ วัดสรรเพชร ตั้งอยู่ที่ตำบลยายชา ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่ อุโบสถหลังเก่า เจดีย์เก่าแก่ ๔ องค์ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเก่า ศาลาท่าน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ งานปูนปั้นฐานชุกชี เรือมาดเก๋ง กลุ่มพระพุทธรูปขนาดใหญ่และกลาง และตู้พระธรรมขนาดใหญ่
๔.๗ วัดเดชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลยายชา ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ วิหารและพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาปรางสมาธิ
๔.๘ วัดท่าข้าม ตั้งอยู่ที่ตำบลทาข้าม ฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน สิ่งก่อสร้างสำคัญ ได้แก่ อุโบส และ ศาลาการเปรียญหลังเก่า
๔.๙ วัดบางช้างเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน ณ วัดแห่งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ งานนมัสการพระพุทธชินราชจำลองกลางเดือน ๑๓
๔.๑๐ วัดบางช้างใต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน ถัดจากวัดบางช้างเหนือ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ วิหาร ศาลาการเปรียญหลังเก่า และอุโบสถหลังใหม่
๔.๑๑ วัดเชิงเลน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังเก่า อุโบสถหลังใหม่และศาลาการเปรียญ
๔.๑๒ วัดเทียนดัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ สางก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังเก่า พุทธเจดีย์ศรีปฐมบรมธาตุ และศาลาการเปรียญ
๔.๑๓ วัดอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมใหญ่ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ธรรมาสก์ วิหารเก่า และหอไตรทรงไทย