ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
บทความ: ประวัติศาสตร์
แหล่งชุมชนอำเภอสามพราน

ความหนาแน่นของชุมชนมีเป็นระยะ ๆ ตลอดลำแม่น้ำนครชัยศรี ถ้าจะนับเริ่มจากทางตอนเหนือของแม่น้ำนครชัยศรีลงมาทางใต้สุดเขตแดนจังหวัดนครปฐมที่อำเภอสามพรานแล้วจึงมีชุมชนหรือตลาดริมน้ำเป็นลำดับดังนี้ ตลาดบางหลวง ตลาดบางเลน และตลาดบางปลา ตลาดบางภาษี ตลาดลำพญา ตลาดท่าเรือสถานีรถไฟวัดงิ้วราย ตลาดดอนหวาย ตลาดใหม่ ตลาดสามพราน ระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร มีตลาดริมน้ำ ๑๔ แห่ง อดีตตลาดดังกล่าวมักเป็นท่าเรือขึ้นลงของผู้คนที่เดินทางต่างถิ่น บางแห่งเป็นศูนย์รวมคนในระแวกใกล้เคียงที่มาซื้อขายและเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนชาวนา คล้ายกับศูนย์การค้าบิ๊กซี เหลือโลตัสในปัจจุบัน แต่ต่างกันที่ตลาดในสมัยโบราณเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ากัน เช่น ชาวสวนนำผลไม้และผักมาขาย เสร็จแล้วก็เอาเงินที่ขายผลไม้ได้นั้นซื้อเสื้อผ้าของใช้กลับไปบ้าน แต่ศูนย์การค้าในปัจจุบัน ชาวสวน ชาวนา ข้าราชการ เป็นผู้ซื้อแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า ศูนย์การค้าที่ตั้งขึ้นในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันนี้ เหมาะกับสังคมไทย หรือเป็นอันตรายต่อสังคมไทยหรือไม่อย่างไรยายชาและตาเพชรสมัยรัชกาลที่ ๕ (๑)สมัยรัชกาลที่ ๕ (๑)
หนังสือสืบสายสกุลกรรณสูต ได้กล่าวไว้พอสรุปใจความไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ นายโป๊ก็อาสาไปช่วยผู้ว่าราชการในการรับเสด็จฯ เมื่อพระองค์ทรงจำได้ว่าเป็นข้าหลวงเดิมก็ทรงยินดีและนายโป๊ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นหลักฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาตราตั้งนายโป๊ให้มีบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงทวีประชาชน" ตำแหน่งกรมการพิเศษเมืองนครไชยศรี ต่อมาหลวงทวีประชาชน (โป๊) ได้ช่วยราชการในเมืองนครไชยศรีและมีความชอบอีกหลายครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขี้นเป็น "หลวงทวีประชาชน" ต่อมาพระทวีประชาชน (โป๊) ได้สมรสกับนางกีและได้มีบุตรชาย ๒ คน คือ นายฮะอี้ และนายฮะหยง เมื่อพระทวีประชาชน (โป๊) ถึงแก่อนิจกรรมลง จวบกับเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองหัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนางกีจึงถวายบุตรชายคนโตคือ นายฮะอี้ เพื่อเข้ารับราชการในมณฑลนครไชยศรี......อ่านต่อ

สมัยรัชกาลที่ ๗

ต่อมาอำเภอสามพรานได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการปกครอง ดังนี้

"อำเภอสามพรานขึ้นอยู่กับมณฑลนครชัยศรี ต่อมาทางราชการได้ยุบมณฑลนครชัยศรี อำเภอสามพรานจึงไปขึ้นกับเมืองราชบุรีอยู่ระยะหนึ่ง แล้วจึงมาขึ้นกับเมืองนครปฐม จนถึงปัจจุบัน"

เรื่องนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตปกครองของมณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรีซึ่งมีเขตติดต่อกันในเรื่องพรมแดน ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๑ ดังนี้ ...อ่านต่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา ได้มีกลุ่มคนชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยกันมากขึ้น โดยเดินทางมาด้วยเรือสำเภาจากมณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีน มีทั้งชาวจีนแต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง และจีนแคะ ซึ่งส่วนใหญ่มาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีเพราะเข้ามาขุดคลอง เป็นกุลีอยู่ในโรงสีข้าวและโรงน้ำตาลทราย ด้วยเหตุนี้ในช่วงเวลานั้นเมืองนครศรีจึงเป็นแหล่งที่ปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สำหรับกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีสมัยนั้นที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ในเขตอำเภอสามพรานปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ "จีนหู" ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนผดุงจีนประชา" ในหนังสือ "สืบสายสกุลกรรณสูต" ได้กล่าวไว้ว่า


อำเภอตลาดใหม่

หนังสือที่ระลึกงานฉลองอำเภอสามพราน ครบรอบ ๙๐ ปี ได้กล่าวถึงประวัติที่มาของอำเภอสามพราน ไว้ดังนี้
"ตลาดใหม่นั้น เดิมทีท้องที่ย่านนี้ยังหาความเจริญไม่ได้ พระทวีประชาชน (โป๊ กรรณสูต) ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ท้องที่นี้ จึงได้จัดสร้างตลาดขึ้น เพื่อให้เกิดความเจริญเป็นย่านชุมชน แล้วจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ (โรงหมู) ขึ้น ณ ที่นี้อีกด้วย ประชาชนจึงขนานนามว่า "ตลาดโรงหมู" ครั้นต่อมาตลาดนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมเพราะหลังคามุงด้วยจาก เครื่องบนใช้ไม้ไผ่ ต่อมาในราว พ.ศ.๒๔๓๘ พระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีสุริยะพาหะ (อี้ กรรณสูต) จึงได้จัดสร้างตลาดขึ้นใหม่เป็นตลาดถาวร ฝากระดาน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง เป็นตลาดที่ถูกต้องตามสุขลักษณะอีกหลายสิบห้อง ชาวบ้านจึงขนานนามตลาดนี้ว่า "ตลาดใหม่" ได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป...กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี (1)
ต่อมาในสมัยอยุธยาพื้นที่บริเวณสามพรานนี้สันนิฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนครชัยศรีในพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า "ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ.๒๐๙๒ โปรดให้ตั้งบ้านทำนาเป็นเมืองนครชัยศรี" มีฐานะเป็นเมืองจัตวาที่จะต้องส่งส่วยถ่านให้กับกรุงศรีอยุธยา โดยมีผู้ปกครองเมืองเรียกว่า "ผู้รั้ง" มีราชทินนามว่า "ออกพระสุนทรชัยศรีพิไชยสงคราม" ไม่เรียกว่า "เจ้าเมือง" เพราะไม่มีอำนาจเด็ดขาดอย่างเจ้าเมืองแต่มีหน้าที่ควบคุมกำลังคนในยามปกติและเกณฑ์แรงงานไพร่ไปเข้าเวรตามกรมกองเพื่อทำงานให้กับราชการตามพระบรมราชโองการเป็นเวลา ๖ เดือนในยามสงครามมีหน้าที่ระดมกำลังพลออกรบเพื่อป้องกันราชธานี...อ่านต่อ


กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี (2)
อำเภอสามพรานในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา เริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำกันบ้างแล้ว เพราะได้พบภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้ในแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่อำเภอสามพรานเป็นจำนวนมาก โดยนักประดาน้ำ สิ่งของที่พบ ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย แจกัน หม้อตาล กระทะ ไห โอ่ง และตุ่ม ที่ทำด้วยดินเผาก็มีแบบเครื่องเคลือบก็มี ทั้งของจีน ไทย และญวน ซึ่งของเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนึ่ง ในสมัยอยุธยามีศึกสงครามอยู่หลายครั้ง จึงทำให้มีผู้คนเริ่มอพยพหลบภัยสงครามลงมาตั้งถิ่นฐาน ในเขตลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีกันมากขึ้น หลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างวัดเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน วันที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีมีอยู่หลายแห่ง ได้แก่ วัดกลางบางแก้ว วัดบางพระและวัดห้วยพลู ในเขตอำเภอนครชัยศรี ส่วนในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ได้แก่ วัดทรงคนอง ๒วัดท่าพูดและวัดสรรเพชญ เป็นต้น ...อ่านต่อ


ก่อนประวัติศาสตร์-ทวารวดี
นครปฐมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น นักโบราณคดีได้ทำการศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (PRE-HISTORIC PERIOD) ในประเทศไทยโดยแบ่งออกตามสภาพภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน เป็น ๒ ส่วนคือส่วนที่เป็นที่ราบเจ้าพระยาตอนบนและส่วนที่เป็นที่ราบเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ราบเจ้าพระยาตอนล่างนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เริ่มจากบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ไปจนจรดอ่าวไทย มีระยะประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตรแบะทางตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรีไปจรดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นระยะทางประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร ในที่ราบเจ้าพระยาตรงส่วนที่เหนือจังหวัดชัยนาทขึ้นไป แม่น้ำเจ้าพระยาจะแยกออกเป็น ๒ สายคือ สายหนึ่งไหลแยกออกมาทางตะวันออกเรียกชื่อว่า "แม่น้ำเจ้าพระยา" และอีกสายหนึ่งไหลแยกออกมาทางตะวันตกเรียกว่า "แม่น้ำท่าจีน" ตรงส่วนที่แยกกันนี้กล่าวว่า "เป็นบริเวณเริ่มต้นของที่ราบลุ่มซึ่งเป็นการตกตะกอนที่ปากแม่น้ำซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เคยเป็นทะเล และต่อมาได้ถอยร่นมาเป็นแนวชายฝั่งในปัจจุบัน" ...อ่านต่อ

ตำนานสามพราน
ในด้านการปกครอง อำเภอสามพรานได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง และมีการโอนหมู่บ้านบางหมู่ไปขึ้นกับตำบลใกล้เคียงเพื่อสะดวกในการปกครอง ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๔๘๑ ดังนี้ ...อ่านต่อ

นายอำเภอสามพราน

นับตั้งแต่เขตพื้นที่อำเภอสามพรานแห่งนี้ ได้มีการจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. ๑๑๔ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่บริเวณตลาดใหม่ จึงได้ชื่อว่า "อำเภอตลาดใหม่ " ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอตลาดใหม่ เป็นอำเภอ "สามพราน" เพราะได้ย้ายที่ทำการอำเภอสามพราน หากนับรวมอำเภอตลาดใหม่และอำเภอสามพรานเข้าด้วยกันแล้วมีอายุนานถึง ๑๐๘ ปี มีนายอำเภอ เท่าที่สืบค้น และรวบรวมได้จำนวน ๓๗ ท่าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ในด้านการปกครองและพัฒนาอำเภอมาโดยตลอด จึงทำให้อำเภอสามพรานแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ...อ่านต่อ

ประวัติอำเภอสามพราน

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่งได้มีโอกาสปกครองและบริหารงานในท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ในการจัดตั้งครั้งแรกนี้สร้างขึ้นในที่ดินของพระทวีประชาชน (โป๊ กรรณสูต) ต่อมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่กันมากขึ้นจึงกลายเป็นแหล่งชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันอยู่เสมอ ชาวบ้านจึงพากันเรียกพื้นที่ในบริเวณนี้ว่าตลาดหรือตลาดใหม่ เมื่อตั้งอำเภอขึ้นจึงได้ชื่อว่า "อำเภอตลาดใหม่" ตามชื่อของตลาด เมื่อมีคนอยู่อาศัยกันมากขึ้นทำให้พื้นที่คับแคบ ทางราชการจึงได้จัดหาที่ให้ใหม่ที่ตำบลสามพราน ซึ่งอยู่ทางตอนล่างของอำเภอและอยู่ไม่ไกลกันนัก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ ต่อมาทางราชการได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอตามที่ตั้งของตำบลเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ อำเภอตลาดใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอสามพราน" ตั้งแต่นั้นมาพื้นเพและอาชีพหลัก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม